RESPONSIVE TASARIM

Tasarım Nedir? Tasarım Nedir ? sorusuna yeterli ve tatmin edici bir cevap bulursak responsive tasarım kavramını daha iyi anlayabiliriz. Tasarım genel olarak konuşursak, nesnelerin, etkileşimli sistemlerin, binaların, araçların, vb. Yaratılmasını öngörme ve planlama sürecidir. Kullanıcı merkezlidir, yani kullanıcılar, tasarım düşünme yaklaşımının merkezindedir. Bu bir ihtiyaca ya da soruna yönelik olarak insanlara, fiziksel eşyalara ya da…