SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR
SATICI
Ticari Ünvanı : Mez Bilişim A.Ş
Adresi : DAP VADİ Z OFİS MERKEZ MAH. SEÇKİN SK. NO:2-4A/138 KAĞITHANE/İSTANBUL
Telefon :0 212 294 33 01
E-mail : [email protected]
ALICI
Adı – soyadı :
Adresi :
Telefon :
E-mail :

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI
İşbu Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve satış Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın, Mez Bilişim A.Ş.nden, almış olduğu tanıtım videolarını montajı yapılmış olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU MALIN TEMEL NİTELİKLERİ VE BEDELİ
Ürün/Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, satış bedeli ve teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir:
Ödeme Şekli ve Planı: Çevirimiçi sanal POS uygulaması üzerinden ……….Bankası kredi kartı ile …. ay …. (yazıyla ……………………………………….) TL aylık ödeme / peşin ……….. TL ödeme
Alınan Vade Farkı: …….
Vade Farkı hesabında kullanılan faiz oranı: % …
Sözleşmenin imzalanmasından sonra 15 gün içinde çekimler ve videoların montajlaması yapılarak alıcıya teslim edilecektir.
Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kişiler:
Fatura Adresi: